Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS koşulsuz işçi alımı yapacak! Müracaat ne vakit bitiyor?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı , 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca 30 kontratlı Restoratör alımı yapacağını açıkladı. Üniversitenin ilgili önlisans ve lisans programlarından mezun adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan Bakanlık KPSS puan kuralı aramıyor. Ayrıyeten yayınlanan ilan ile müracaat yapılacak vilayetlerin listesi ve müracaat için aranan koşulların tamamı adaylar ile paylaşıldı. İşte merak edilen ayrıntılar…

BAŞVURU BİÇİMİ VE TARİHİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 kontratlı Restoratör alımı müracaatları 10 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp 21 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı – Meslek Kapısı-İşe Alım Süreçlerinin Yapılması yahut Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını online olarak gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU ERANI

GENEL MÜRACAAT ŞARTLARI

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Son müracaat tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL MÜRACAAT ŞARTLARI

1.Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını müdafaa, tamirat, onarım ve konservasyon hususlarında eğitim veren üniversitelerin ilgili ön lisans ve lisans programlarından (Kültür Varlıklarını Muhafaza ve Tamir, Mimari Onarım, Onarım ve Konservasyon, Rölöve-Restorasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Muhafaza ve Tamir Bölümlerinden) ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak,

2.Arazi ve şantiye kaidelerinde çalışmaya mani hali bulunmamak,

3.Koruma ve tamirat alanında uygulama tecrübesi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış çalışma evrakı ibraz etmek,

4.Aşağıda sıralanan kaidelerden en az birine sahip olmak;

a. Bakanlıkça gerçekleştirilen çalışmalarda en az 30 gün restoratör olarak yer aldığını gösterir ilgili yönetim imzalı evrak.
b. KVMGM müsaadesi ile gerçekleştirilen en az 2 arkeolojik hafriyat çalışmasında, her bir hafriyat döneminde (takvim yılı içerisinde) toplamda en az 30 gün müddetle restoratör olarak vazife almış olduğunu gösterir ilgili hafriyat liderinden / müze müdüründen alacağı imzalı yazı ve / yahut evrak. (Bilgilerin teyidi KVMGM Hafriyatlar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)
c. Müdafaa ve tamirat alanında çalışma tecrübesi olduğunu gösterir evrak. (Staj hariç)

BAŞVURU YAPILABİLECEK VİLAYETLER VE KONTENJANLAR

  • Ankara (2),

  • Antalya (3),

  • Bursa (3),

  • Diyarbakır (3),

  • Erzurum (4),

  • Gaziantep (2),

  • İstanbul (3),

  • İzmir (4),

  • Nevşehir (3),

  • Trabzon (3).

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yapın